Ο γλάρος - Locomondo

............... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................