Το μηδέν - Ελευθερία Αρβανιτάκη

............... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................