Μήνυμα πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Νέου Σχολικοῦ ἔτους 2015-16

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ πολλή χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί σας τήν πρώτη ἡμέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Ὡς Πνευματικός Πατέρας σας θέλω νά προτρέψω ὅλους και ὅλες σας νά ἀντισταθεῖτε σέ κάθε ρεῦμα ἡττοπάθειας καί μιζέριας, πού ἀπειλεῖ τή νιότη σας καί τόν ἐνθουσιασμό σας, καί νά ἀγωνισθεῖτε μέ ὄρεξη καί διάθεση γιά τόν καταρτισμό σας. Ἡ κατάκτηση τῆς γνώσης καί τῆς ἀρετῆς ἄς εἶναι τό καλύτερο ἐφόδιό σας γιά νά εἶστε ὄχι μόνο ἰσάξιοι τῶν εὐρωπαίων συμμαθητῶν σας ἀλλά καί πρωτοπόροι στήν ἐπιστήμη, στήν καινοτομία, στήν πρόοδο.
Ὁ Θεός να σᾶς χαρίζει δύναμη, φωτισμό, ἐνίσχυση καί ὑπομονή. Πολλές εὐχές ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου καί στούς ἐκλεκτούς ἐκπαιδευτικούς μας καθώς καί στούς γονεῖς σας γιά μιά χρονιά πνευματικά καρποφόρα καί ἀποδοτική.


Σᾶς εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

Μέ θερμές εὐχές καί πατρική ἀγάπη

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ


Εκτύπωση   Email