Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου 2016

Κάντε κλικ εδώ για να αποθηκεύσετε το Πρόγραμμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 24 Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
7.30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Δευτέρας)
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
7.30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τρίτης)
Μ. ΤΡΙΤΗ, 26 Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
7.30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τετάρτης)
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, 27  Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5.30 μ.μ. Τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου
7.30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Πέμπτης)
Μ. ΠΕΜΠΤΗ, 28  Ἀπριλίου
5.00 π.μ. Ἡ Α΄ Θεία Λειτουργία
8.00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
7.00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς)
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29  Ἀπριλίου
8.00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν
10.00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἡ Ἀποκαθήλωσις
7.00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου (Ὁ Ὂρθρος τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου)
9.15 μ.μ. Ἡ ἒξοδος τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου καί ἀκολούθως ἡ συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων τοῦ Χολαργοῦ στήν πλατεία τοῦ Δημαρχείου
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, 30  Ἀπριλίου
5.00 π.μ. Ἡ Α΄ Θεία Λειτουργία
8.00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Β΄ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
11.00 μ.μ. Ἡ παννυχίς καί τό Μεσονυκτικόν τῆς Ἀναστάσεως
12.00 μεσάνυκτα Ἡ ἱερά τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία
Ἄς προσπαθήσουμε φέτος νά κάνουμε μία μικρή θυσία καί νά παραμείνουμε ἕως τέλους στήν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, τήν ὡραιότερη καί λαμπρότερη Θεία Λειτουργία ὅλου τοῦ ἔτους!
Ὁ Ἀναστημένος Χριστός περιμένει ὅλους μας...
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 1 Μαΐου
6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 2 Μαΐου
7.00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί η Θεία Λειτουργία, στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
6.30 μ.μ. Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός  –μετ’ ἀρτοκλασίας τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στό πανηγυρίζον ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱερού Ναοῦ μας
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 3 Μαΐου
7.00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ  Πανηγυρική  Θεία  Λειτουργία στό πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας
6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός  καί  ὁ  Παρακλητικός  Κανών  τῶν  νεοφανῶν  Ἁγίων Μαρτύρων  Ραφαήλ,  Νικολάου  καί  Εἰρήνης
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 4 Μαΐου
6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 5 Μαΐου
7.00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος και η Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, 6 Μαΐου
7.00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος και η Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 7 Μαΐου
7.00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος και η Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ), 8 Μαΐου
7.00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος και η Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

  

Τί εἶναι αὐτό, ἀδελφοί φιλέορτοι καί φιλόχριστοι;  Τί εἶναι αὐτή ἡ μεγάλη λαμπροφορία; Τί εἶναι αὐτή ἡ τόση φωταγωγία καί χαρά; Τί εἶναι  αὐτό πού ἔκανε τήν Ἐκκλησία νά ἀστράφτει τόσο πολύ; Τί εἶναι αὐτό πού λάμπρυνε τήν οἰκουμένη; Τί εἶναι αὐτό πού ἔκανε νά δημιουργηθεῖ τόσο μεγάλη χαρά καί εὐχαρίστηση;

Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί ὅλος ὁ κόσμος γέμισε ἀπό ἀγαλλίαση.  Ἄνοιξε τόν Παράδεισο καί τόν ἔκανε προσιτό σέ ὅλους μας.

Ὑμνοῦν οἱ ἄγγελοι, ἐπειδή εὐφραίνονται γιά τή σωτηρία μας. Ὅλη ἡ κτίση ἑορτάζει μαζί μας γιατί ξημέρωσε ἡμέρα σωτήρια, ἔλαμψε πάλι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης».

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης  (Ε.Π.Ε. Φιλοκαλία, τόμος 18ος)

Καλή Ἀνάσταση!

Μέ καρδιακές εὐχές,

οἱ Ἱερεῖς, οἱ ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι καί ὃλοι οἱ συνεργάτες

τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Παναγίας Φανερωμένης Χολαργοῦ


Εκτύπωση   Email