Θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά τά προπονητήρια πού ἑτοιμάζουν τούς νέους Ὀλυμπιονίκες μας

ΜΗΝΥΜΑ  
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄
πρός τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἀθήνας  
μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου κατηχητικοῦ-ἱεραποστολικοῦ ἔτους

Ἀγαπητοί μου,

Τό φετεινό καλοκαίρι εἴχαμε τή μεγάλη χαρά νά πανηγυρίσουμε ὅλοι τίς ἐπιτυχίες τῶν ἀθλητῶν μας στούς Ὀλυμπιακούς καί στούς Παραολυμπιακούς Ἀγῶνες, πού διοργανώθησαν στό Ρίο ντέ Τζανέϊρο τῆς Βραζιλίας. Οἱ νέοι μας αὐτοί μέ τίς διακρίσεις των στή μακρινή χώρα πλημμύρισαν τίς ψυχές μας ἀγαλλίαση καί αἰσιοδοξία, παρ΄ ὅλη τήν ἀπέραντη θλίψη τῶν προβλημάτων τῆς καθημερινότητας πού ζοῦμε τά τελευταία χρόνια στήν πατρίδα μας ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη. Ὅλοι ὅσοι ἀγωνίσθησαν καί κέρδισαν, μίλησαν γιά τήν ἀνάγκη καί τούς κόπους τῆς προετοιμασίας, τίς θυσίες, τήν ὑπερ-προσπάθεια, τήν ἐσωτερική καί ψυχική ἑτοιμότητα.

Θέλω σήμερα, ἀγαπητά μου παιδιά, νά σᾶς μιλήσω γιά τά προπονητήρια ἐκείνα, πού ἑτοιμάζουν τούς νέους Ὀλυμπιονίκες μας, στόν ἀγώνα τοῦ πνεύματος, τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἀληθινῆς ὁλοκλήρωσης, πού εἶναι ἡ ἀγιότητα. Θέλω δηλαδή νά σᾶς μιλήσω γιά τίς ἐνορίες μας καί τίς ἀξιέπαινες προσπάθειες πολλῶν Στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού ἔχουν ἀναλάβει τήν εὐθύνη τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας, πού εἶναι ἡ ἐν ἀγάπῃ καί ἐλευθερίᾳ ἑνότητα μέ τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τήν κτίση.

Ἀγωνιζόμαστε νά παράσχουμε σήμερα στά παιδιά μας τό κάθετι. Κι ὅμως… Τά παιδιά μας διψοῦν γιά νόημα ζωῆς, γιά ἀληθινές ἀνθρώπινες σχέσεις, γιά οἰκογένειες μέ ἀγάπη καί διάλογο, ἀναζητοῦν γονεῖς καί δασκάλους μέ κατανόηση πού θά ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνη. Εἶναι ἐν πολλοῖς στερημένα ἀπό τήν ἀποδοχή μας, ἐνῶ ἀντίθετα ἔχουν χορτάσει ἀπό τήν ἀπαξίωσή μας, τόν ἐγωισμό καί τήν ὑποκρισία μας. Ἄς τολμήσουμε τήν αὐτοκριτική μας…

Γύρω τους ὅμως ὑπάρχει κι ἕνας κόσμος φιλόξενος: Οἱ ἐνοριακές μας κοινότητες, πού σέ πολλές περιπτώσεις πρωτίστως βιώνουν καί στή συνέχεια διδάσκουν ὅτι ἡ χριστιανική μας πίστη εἶναι πράξη, ἀγώνας γιά τή ριζική ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου, ἦθος αὐτοπροσφορᾶς καί θυσίας. Εἶναι κοινότητες πού γκρεμίζουν τείχη ἀπομόνωσης καί οἰκοδομοῦν γέφυρες πού συνδέουν τούς ἀνθρώπους. Μέ τόν τρόπο αὐτό φανερώνουν, στούς νεώτερους ἀλλά καί στούς μεγαλύτερους ἐνορίτες, ὅτι ἡ ἀγάπη μπορεῖ νά εἶναι ἡ μόνη  πραγματικότητα καί στάση ζωῆς, ὅτι τό Εὐαγγέλιο διδάσκεται ἀκόμα καί μέ τά βήματά μας, μέ τή φιλεύσπλαχνη ματιά στόν ἀδελφό μας, μέ τή δράση ὅλων γιά τή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου.

 

Καθώς λοιπόν ξεκινᾶ τό νέο κατηχητικό-ἱεραποστολικό ἔτος, σᾶς καλῶ, ἀγαπητοί γονεῖς, νά ἀντισταθεῖτε στήν ἰδέα ὅτι «ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μονάχα ἡ ἀξία τῆς ἐργασίας του στήν ἀγορά» καί νά μιλήσετε στά παιδιά σας γιά τίς ἀρχές καί τά ἰδανικά, γιά τόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιο πού διδάσκει τή δικαιοσύνη, τήν ἰσότητα, τήν ἀλληλεγγύη, τήν κατανόηση, τήν ἔξοδο ἀπό τόν ἐγωϊσμό μας καί τό πέρασμά μας στήν ἀγάπη τοῦ ἀδελφοῦ.

Στίς κατηχητικές συντροφιές τά παιδιά μας μαθαίνουν τήν ἀξία κάθε ἀνθρώπου, ζοῦν τήν ἀληθινή χαρά, ἀνακαλύπτουν καί ἀναπτύσσουν ὅλα τά χαρίσματά τους, βρίσκουν τόν τόπο καί τόν τρόπο γιά νά στεγάσουν τά ὄνειρά τους, τίς ἐλπίδες τους, τή δυναμική τῆς ζωῆς τους. Δεῖξτε τους τό Ναό τῆς γειτονιᾶς σας, πού ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι κι ἐφέτος ἕχει ἑτοιμάσει τόσα καί γιά τό δικό σας παιδί!

Ἐπιθυμῶ ἀκόμη νά ἀπευθυνθῶ στούς ἐργατικούς μας Ἱερεῖς νεότητος καί στούς λαϊκούς συνεργάτες ὅλων τῶν ἐνοριῶν μας, τούς ἀκούραστους καί ζηλωτές μας Κατηχητές καί τίς Κατηχήτριές μας καί ὅλα τά Στελέχη τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς νεότητας, τοῦ πολύ σπουδαίου αὐτοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά τούς εὐχηθῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου δύναμη, ἐνίσχυση καί ἁγιοπνευματικό φωτισμό στίς προσπάθειές τους, διαβεβαιώνοντάς τους ὅτι συμμετέχω μέ τήν προσευχή καί τήν ἀγωνία μου στούς κόπους καί τούς μόχθους των.

Εὐχομαι σέ ὅλους καλή καί εὐλογημένη τή νέα ἱεραποστολική χρονιά! Ὁ Χριστός, ὁ μεγάλος καί ἀληθινός Φίλος τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων, νά ὁδηγεῖ τά βήματα ὅλων στό φῶς, τήν ἐλπίδα, τόν διαρκή ἀγώνα καί τή βίωση τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν, πού ὀμορφαίνουν ριζικά καί οὐσιαστικά τή ζωή μας.

Μέ θερμές εὐχές καί πατρική ἀγάπη

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

+ O AΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

 kataskhnwsh5


Εκτύπωση   Email