Η ενορία μας στο πλευρό των νέων φοιτητριών

ΣημαντροΗ ενορία μας στο πλευρό των νέων φοιτητριών - Συνεργασία Ε.Φ.Τ. Φανερωμένης Χολαργού και Συλλόγου "ΣΗΜΑΝΤΡΟ"
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «ΣΗΜΑΝΤΡΟ», παρέχουν από κοινού, στους φιλόξενους χώρους του Συλλόγου στο Χολαργό (μέσα στα όρια της ενορίας μας, επί της οδού Ελ Βενιζέλου 59Α, κοντά στη στάση του μετρό Χολαργός), δωρεάν φιλοξενία σε νέες φοιτήτριες, προερχόμενες από οικονομικά αδύναμες οικογένειες της επαρχίας, οι οποίες δεν διαθέτουν στέγη στην Αθήνα για τις σπουδές τους.
Η δραστηριότητα αυτή, υλοποιείται ήδη από το 2015 και συνεχίζεται -Θεού θέλοντος-  και για τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά 2017 - 2018. Περιλαμβάνει  στέγη και φαγητό σε άριστα διαμορφωμένα υπνοδωμάτια, κατάλληλα εξοπλισμένα για όλες τις φοιτητικές τους ανάγκες.

ΣημαντροΑπαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Πιστοποιητικό σπουδών όπου θα αναγράφεται το έτος εγγραφής, το έτος φοίτησης και τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης.
3. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα καταγράφεται η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, τυχόν οικογενειακά προβλήματα κ.ά.
4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
5. Επιστολή συστατική από τον ιερέα της ενορίας ή τον Μητροπολίτη της περιφερείας από την οποία προέρχεται.
6. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας.
Σημαντρο7. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα Φόρου Εισοδήματος των ιδίων και των γονέων τους ή βεβαίωση από την Εφορία περί μη υποβολής Φορολογικής Δήλωσης ελλείψει εισοδήματος.
8. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599) της ενδιαφερόμενης ότι δεν έχει καταδικασθεί ή διωχθεί για παράβαση του Ποινικού Νόμου και ότι αποδέχεται τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου ΣΗΜΑΝΤΡΟ που θα της επιδοθεί.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να επικοινωνούν, είτε απευθείας με τις κυρίες του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου ή τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου ΣΗΜΑΝΤΡΟ, είτε στα τηλέφωνα: 6944818279 (π. Ιωάννης) και 210-6527611.


Εκτύπωση   Email