Οικονομικοί δολοφόνοι (μια εξομολόγηση)

............... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................