Οδυσσέας Ελύτης: "Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα" - "Αλήθεια" και ψέμα

 ............... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................